Případ týraných zvířat u konce

Případ týraných zvířat u konce
14.1.2009
Magistrát města Ústí nad Labem rozhodl o odebrání zvířat, o které se jejich majitel řádně nestaral.

   Po příjezdu do Knínic na Ústecku, kde v otřesných podmínkách živořilo několik ovcí, kůň a pes, zjistil veterinář ústeckého magistrátu v doprovodu policistů z obvodního oddělení Libouchec, že chovatel odprodal koně sousedce, která vlastní dostatečné stájové prostory a zároveň jí převedl chované ovce do náhradní péče. Kontrola chovaných zvířat, ke které následně došlo u vlastnice sousedního statku prokázala, že je o zvířata dobře postaráno.


   Podnět důvodného předpokladu týrání zvířat v chovu ovcí a koně předali Krajské veterinární správě v Ústí nad Labem policisté z obvodu Libouchec. Následné šetření prokázalo, že jde o podnět oprávněný a KVS doporučila podniknout kroky nezbytné k zajištění ochrany zvířat proti týrání. Na místo tedy vyjel pracovník odboru ŽP (MVDr. Linzmayer) který zjistil, že chovatel – jako fyzická osoba podnikající – nemá v předmětu povolené činnosti chov hospodářských zvířat, takže ovce a koně chová jako fyzická osoba nepodnikající. Podnět s odborným vyjádřením KVS je tedy v tomto případě nutno řešit jako přestupek fyzické nepodnikající osoby.

   „Tento otřesný případ je alarmující a já moc děkuji všem, kteří se na záchraně týraných zvířat podíleli. Zároveň vyzívám všechny Ústečany, aby neváhali při zjištění podobného jednání, okamžitě kontaktovat Magistrát města Ústí nad Labem“ dodala náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

   Případem se bude nyní zabývat odbor kontroly ústeckého magistrátu, který zahájí řízení o přestupku. „Podle zákona může chovateli uložit pokutu až do výše půl milionu korun“ doplnil MVDr. Karel Linzmayer.