Příprava rozklikávacího rozpočtu

Příprava rozklikávacího rozpočtu
19.6.2015
Rada města deklarovala vůli zajistit rozklikávací rozpočet a elektronické jednání rady a zastupitelstva města. Splněn bude další z vytyčených bodů, jakými je otevřenost a transparentnost.

Rozklikávací rozpočet je systém, který funguje v on-line režimu. V aplikaci bude možné se seznámit s jednotlivými příjmy i výdaji města podle oblastí. Rozklikávací rozpočet by měl pomoci občanům i zastupitelům orientovat se ve složitých materiálech, jakými dokumenty o rozpočtu města jsou. Jednoduchým ovládáním se dopracují až k informacím, které je zajímají. Cílem je, aby občané měli větší přehled o hospodaření města.

I pořízení specializovaného SW pro elektronické jednání rady města a následné využití i pro zastupitelstva města je řešení nejen systémové, úsporné ale i efektivní. Možností realizací se bude zabývat vedoucí kanceláře tajemníka.