Příspěvek 4,55 mil. korun do ústecké zoo

Příspěvek 4,55 mil. korun do ústecké zoo
14.4.2016
Díky dobrému hospodaření města bylo možné poskytnout ústecké zoo 4,55 milionu korun.

O příspěvek na provoz a investici v ústecké zoo žádal ředitel zahrady, jeho požadavek vyplynul z analýzy stavu technické infrastruktury a z nařízených technických revizí.

Na provozní záležitosti bylo uvolněno 2,195 mil. korun, za něž bude opravena například expozice pro orangutany nebo tapíry. Opravy se dočká i centrum pro zvířata v nouzi, kde je nutné provést opravy oplocení okolo útulku, aby neutíkali psi, a opravit chodníky a výběhy. Na přípravně krmiv je nutná výměna povrchové úpravy bourárny a podlahy na chodbě tak, aby byla zajištěna 100% omyvatelnost a dezinfekce dle veterinárních předpisů.

Řešeno bude ale i oplocení u pand, papoušků či nosálů. Opraveno bude oplocení výběhů pro pandy, papoušky, nosály a dále se opraví vytápění v teráriích.

Potřebných investic za 1,69 mil. korun se může těšit zoo například i při vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu, kde jsou příchozí nuceni čekat fronty na chodníku rušné Drážďanské ulice. Protože v současném stavu nelze provozovat hřiště pro veřejnost v plném rozsahu, budou provedeny nutné úpravy dětského areálu na základě revizní zprávy, podle níž některé části a prvky nevyhovují bezpečnostním předpisům pro dětská hřiště. Jedná se o doplnění nebo rozšíření bezpečnostních hrazení, řešení nebezpečných míst (nadměrně vysoké obrubníky) a pořízení nového tobogánu jako náhrady za zrušenou skluzavku. Pořízen bude také mrazák pro skladování okusu pro primáty.

Zastupitelé byli osobně seznámeni se stavem ústecké zoologické zahrady.