Příspěvek na provoz Činohernímu studiu města Ústí n. L., p. o. a pověření nové ředitelky

Příspěvek na provoz Činohernímu studiu města Ústí n. L., p. o. a pověření nové ředitelky
30.6.2015
Radní souhlasili s rozpočtovým opatřením, kterým zajistí příspěvek 6,345 milionu korun na provoz p. o. Činoherní studio města Ústí n. L.

K tomu kroku rada přistoupila na základě jednání náměstka MUDr. Jiřího Madara s ředitelkou spolku Činoherák Ústí Mgr. Terezou Silbernaglovou, která vedla jednání se zaměstnanci a členy divadelního souboru. Společně se všichni dohodli na následném nástupu zaměstnanců a členů divadelního souboru do zaměstnaneckého poměru v příspěvkové organizaci Činoherní studio města Ústí n. L., a to od 1. 7. 2015. Garantem této změny je nově pověřená ředitelka příspěvkové organizace Činoherní studio města Ústí n. L. Mgr. Kamila Zinčenková. Tato možnost zajistí nastudovávání nových inscenací stávajícím činoherním souborem do repertoáru příspěvkové organizace města.

Rada prodiskutovala možnost vytvoření projektového týmu „Činoherní studio“ ve složení úředníci, zastupitelé, zástupci souboru a zaměstnanců divadla, zástupci Asociace profesionálních divadel ČR, který bude mít za úkol připravit do 31. 8. 2015 změnu zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o. Tým by měl zajišťovat i vytvoření institutu dozorčí rady po vzoru zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím a dále by měl připravit bezproblémovou organizační změnu a transformaci Činoherního studia města Ústí n. L., p. o. na právní formu veřejnoprávní instituce v kultuře.