Přístavní otevřena již dnes večer

Přístavní otevřena již dnes večer
16.9.2010
Dnes, tj. 16. 9. 2010 od 20:00 hod. dojde k ukončení úplné uzavírky ulice Přístavní (silnice č. I/30) v úseku pod mostem Dr. E. Beneše.

   V rámci stavby protipovodňové vany zde bylo prováděno zmonolitnění obou polovin mostu přes řeku Bílinu. Tyto práce nebylo možné provádět za provozu.

  Od dnešních 20:00 hod. tedy bude možné opět touto významnou dopravní tepnou projíždět, i když s omezením. Tak jako před úplnou uzavírkou zde bude umožněn provoz pouze po dokončené části komunikace osobním vozidlům. Pro nákladní vozidla i nadále platí objízdné trasy.