Uzavření Přístavní - objízdné trasy

Uzavření Přístavní - objízdné trasy
17.8.2010
V Ústí nad Labem dojde ve čtvrtek k několikatýdennímu uzavření Přístavní ulice, a to z důvodu rekonstrukce mostu přes Bílinu.

Objízdné trasy jsou rozděleny pro nákladní a osobní dopravu.

 

Objízdná trasa pro nákladní vozidla je vedena následovně (viz. obr. níže):

Předmostí - Důlce - Hoření - Krušnohorská - Sociální péče - Božtěšická -

Všebořická - Havířská - D8 - Žižkova - Pražská.

 

 

 

Objízdné trasy pro osobní vozidla jsou vedeny následovně (viz. obr. níže)

 

Ve směru od Děčína Předmostí - Velká hradební - Pařížská - Brněnská - Panská

- U Trati - Pražská, ve směru od Prahy Pražská - Malá Hradební - U Nádraží -

Předmostí.