Přístavní uzavřena i tento víkend

Přístavní uzavřena i tento víkend
26.10.2010
Ředitelství silnic a dálnic ČR informuje o uzavírce silnice I/30 ul. Přístavní v Ústí nad Labem.

   Vyžádá si ji rekonstrukce křižovatky ulic Pražská x Přístavní v Ústí nad Labem ("pod Větruší"). Tato křižovatka je z důvodu dlouhodobé úpravy provozu vyvolané stavbou „I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření – povodňová hráz“ silně zatížena provozem nákladních vozidel ve směru Lovosice – Teplice. Toto silné zatížení má za následek vznik poruch vozovky, které je nutné opravit.

K převedení dopravy výše uvedenou rekonstruovanou křižovatkou bylo navrženo přechodné dopravní značení, kyvadlové řízení dopravy a provádění stavebních prací spojených s omezením provozu pouze během 2. víkendů.

Termín uzavírky je naplánován na tuto sobotu 30.10. a bude ukončen v neděli 31.10.2010 v čase plánované uzavírky ze strany stavby "RMC II. etapy", která se stavbou „I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření – povodňová hráz“ těsně sousedí.

Řidičům doporučujeme, aby se tomuto úseku vyhnuli a využili alternativní objízdné trasy, např. pro osobní dopravu ve směru z D8 po II/247 přes nový most v Litoměřicích na silnici II/261 a po té do Ústí nad Labem na Mariánský most.