Pro kácení dřevin je vhodné období

Pro kácení dřevin je vhodné období
25.10.2012
Období od 1. října do 31. března je pro ústecký region stanoveno jako období vegetačního klidu, při kterém je povolováno kácení dřevin.

Ke kácení stromů o obvodu větším než 80 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) a souvislých porostů keřů o ploše větší než 40 m² je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, kterým v případě Statutárního města Ústí nad Labem je odbor životního prostředí. Ten může vydat povolení ke kácení dřevin pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

K podání oprávněné žádosti o povolení kácení dřevin je zapotřebí doložit žádost podepsanou vlastníkem pozemku, případně jím oficiálně zmocněnou osobou a doklad o vlastnictví pozemku. Dále nákres parcely, ze které bude evidentní, kde se strom, o jehož pokácení je žádáno, nachází. V neposlední řadě je nutné uhradit správní poplatek za provedení místního šetření ve výši 100 Kč.

Problematiku kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.