Pro prvňáčky budou v lavicích připraveny pomůcky v hodnotě dvou tisíc korun

Pro prvňáčky budou v lavicích připraveny pomůcky v hodnotě dvou tisíc korun
22.6.2015
Město poskytne pro školní rok 2015/2016 všem základním školám, které zřizuje, příspěvek 2.000 korun pro žáky 1. ročníků.

Tyto peníze školy obdrží formou navýšení provozního rozpočtu a použijí je podle pravidel schválených radou města na konkrétní školní potřeby a pomůcky dle vlastního výběru. Zajištěno je tak hospodárné a spravedlivé naložení s prostředky určenými právě pro prvňáčky.

Rodičům tedy výrazně ubyly starosti se sháněním vhodného vybavení, které prvňáčci najdou 1. září na lavicích.

Školy si obvykle v červnu zvou rodiče budoucích prvňáků na informativní schůzku, kde jsou jim předány podrobnější informace.