Problémy Střekova anketa potvrdila

Problémy Střekova anketa potvrdila
9.7.2015
Témata, která vyplynula z veřejné diskuze s občany střekovského obvodu, potvrdila anketa, jejímž cílem bylo dát občanům města prostor vyjádřit se k tomu, co by ve svém obvodě chtěli změnit.

Celkem se ankety zúčastnilo 320 osob, z toho odpovědělo přes webové stránky 253 tazatelů a do anketních boxů bylo vhozeno 67 lístků.
Pro tazatele jsou nejdůležitější dvě témata. Prvním je kumulace sociálně slabých občanů v ulici Purkyňova, Truhlářova, Dobrovského, Žukovova a Kořenského (240 tazatelů) a druhým je zápach ze Setuzy a z čističky odpadních vod (162 tazatelů).

Dalšími tématy je například stav ulice Žukovova, ale také hluk o víkendu, kdy občané požadují alespoň v neděli omezit vyhláškou používání sekačky, cirkulárky a dalších hlučných strojů. Požadavkem je i změna intervalu autobusu číslo 9.

První nadefinovaný problém, tedy kumulace sociálně slabých občanů, anketa s převahou potvrdila jako shodný problém se závěry fóra. Druhé téma, tedy zápach ze Setuzy a čističky odpadních vod, skončilo na fóru na třetím místě. Na třetím místě v anketě se objevilo téma řešení otázky využití objektu Vrbenského lázní, které se na fóru umístilo na druhém místě. Dá se tedy říci, že anketa nejdůležitější nadefinované problémy občanů Střekova potvrdila.