Problémy v dopravě na facebooku

Problémy v dopravě na facebooku
27.5.2010
Skupina CIVITAS Archimedes v Ústí nad Labem zve Ústečany i návštěvníky města k diskusi o dopravě na Facebooku.

   Vlastní příspěvky, komentáře či připomínky můžete umístit na http://www.facebook.com/pages/CIVITAS-ARCHIMEDES-Usti-nad-Labem/123190431041643

   Projekt Civitas Archimedes se zabývá rozvojem ekologické dopravy ve městě a řeší problémy dopravy v současném stavu.
Mezi hlavní témata patří:

Bezpečnost na silnicích města
Rozvoj cyklistické dopravy
Propagace cestování hromadnou dopravou
Zlepšení situace pro chodce
GENEREL dopravy
Redukce hluku z dopravy
Řešení problémů s parkováním
a další

   Připojením se ke skupině a zveřejněním vlastních příspěvků tak sami můžete přispět k upozornění na problémy a pomoci k případné realizaci nápravných řešení.