Proč jsou na stromech křížky?

Proč jsou na stromech křížky?
15.4.2009
Pozorným obyvatelům města určitě neuniklo, že se poslední dobou na některých stromech ve městě objevují barevné křížky.

   Mnozí si jistě položili otázku, proč tomu tak je. Zde je stručné vysvětlení náměstkyně primátora Zuzany Kailové.

   "V rámci prověřování zdravotního stavu stromů na městských pozemcích, které provádí pracovníci městských obvodů, jsou křížky označovány stromy, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Bílými křížky jsou značeny stromy, které jsou v havarijním stavu a mohou bezprostředně ohrozit zdraví a život občanů. Kácení těchto stromů bude ohlašováno orgánu ochrany přírody, který ale může, po vyhodnocení bezpečnostních rizik a zdravotního stavu stromu v odůvodněných případech kácení zakázat.

   Oranžovými křížky jsou pak označovány stromy, které by mohly být potencionálně nebezpečné, ale nejsou v takovém stavu, aby bezprostředně ohrožovaly zdraví a život občanů. Tyto stromy budou nadále posuzovány dendrology a bude rozhodnuto, zda představují riziko či nikoliv a dále bude rozhodnuto, zda je nezbytné stromy pokácet, ošetřit, či je možné ponechat je ve stávajícím stavu.

   Harmonogram postupu při řešení zdravotního stavu stromů je rozdělen do dvou etap. V té první se odborníci zaměřují na stromy v okolí veřejných budov, dále zastávek MHD, školek či parků. Tato etapa skončí na konci května. Druhá etapa, která potrvá do konce roku, bude řešit zeleň v okrajových částech parků či na méně frekventovaných veřejných prostranství".