Prodloužení linek MHD X k nádraží Západ

Prodloužení linek MHD X k nádraží Západ
4.6.2013
17:50 Linka městské hromadné dopravy X je v úterý během odpoledne postupně prodloužena do zastávky nádraží Západ.

Na nádraží Západ je přestupní místo pro dopravu vlakovým spojením na Střekov. Zároveň z této zastávky odjíždí linka č. X ve směru do centra a dále pokračuje do zastávky Divadlo a směrem do Krásného Března. Prodloužení trasy linek č. X ze zastávky Mírové náměstí do zastávky Západní nádraží bylo zahájeno v 16:00.

Všechny linky zajišťující spojení na Střekově začínají a končí v přestupním místě: Střekov nádraží ČD.

Kvůli velké vodě byla ukončena doprava linky x17 do Církvic, spoje této linky končí v Brné. Spojení zatím nelze nahradit jiným způsobem.Spojení do Sebuzína zajištěno osobními vlaky ČD. Všechny osobní vlaky projíždějící přes Sebuzín, zastavují v zastávce Sebuzín nádraží.

Z důvodu povodňové situace může dojít v odpoledních a večerních hodinách k uzavření křižovatky na Předmostí. Z tohoto důvodu bude ukončen provoz trolejbusové dopravy a trolejbusy budou nahrazeny autobusy. V rámci této změny provozu MHD si dovolujeme upozornit na možné komplikace u některých spojů a odjezdů. Děkujeme za pochopení.