Prof. Vopěnka čestným občanem

Prof. Vopěnka čestným občanem
10.12.2009
Čestným občanem města Ústí nad Labem se dnes stal bývalý ministr školství Petr Vopěnka.

   Listinu o udělení nejvyššího osobního vyznamenání města převzal od primátora Jana Kubaty, který ho na toto ocenění osobně nominoval. Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. se v roce 1991 výrazně zasadil o vznik zákona o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity. Umožnil tak mimo jiné koncepční rozvoj Univerzity Jana Evangelisty Purkyně do podoby, kterou známe dnes (již 10 000 studentů) i v příštích letech (kampus).

   „Potřeba zřízení univerzity ve vysoce industrializovaném severočeském regionu vyplývá z aktuálních problémů i perspektivních potřeb této mnohostranně devastované oblasti. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se sídlem v Ústí nad Labem, pojmenovaná po slavném libochovickém rodáku, by se měla stát vědeckým a vysokoškolským centrem tohoto nově se formujícího regionu“, píše se v důvodové zprávě, kterou ke zmíněnému zákonu obdrželi před 18 lety poslanci České národní rady.

   Petr Vopěnka patří k významným světově známým matematikům. Zpočátku se věnoval topologii, později pak teorii množin a matematické logice; na začátku sedmdesátých let založil tzv. alternativní teorii množin (alternativní vůči klasické Cantorově teorii), kterou pak rozvíjel v řadě článků a monografií (například Mathematics in the Alternative Set Theory, 1979, nebo obsáhlejší Úvod do matematiky v alternatívnej teórii množín, 1989). Vopěnkovo jméno nese ve světové matematické literatuře řada prvotřídních matematických výsledků (matematických vět, technik, struktur). Od poloviny osmdesátých let se věnoval filosofickým otázkám matematiky (zvláště v souvislosti s Husserlovou fenomenologií). Výsledkem byly čtyři knihy „Rozprav s geometrií“, které pak souborně vyšly pod názvem Úhelný kámenevropské vzdělanosti a vědy (2000). Na ně pak navazuje ještě nedokončená řada knih, věnovaná teorii množin, osudům matematiky ve dvacátém století a základům vědy vůbec; zatím vyšly dvě knihy: Podivuhodný květ českého baroka (1998) a Meditace o základech vědy (2001). Jeho knihy z posledních let jsou Trýznivé tajemství (2003) a Horizonty nekonečna (2004).

   Dne 28. října 1998 udělil prezident Václav Havel Petru Vopěnkovi státní vyznamenání (medaili za zásluhy). V listopadu letošního roku Vopěnka získal čestný doktorát UJEP Ústí nad Labem.