Projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období

Projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období
27.7.2015
Kterou zpracovalo oddělení územního plánování Odboru rozvoje města ve spolupráci s Oddělením hlavního architekta.

Návrh Zprávy bude projednán v souladu se Stavebním zákonem a do 15 dnů od jeho doručení veřejnou vyhláškou (15 dnů) má každý možnost uplatnit připomínku, za tímto účelem je možné použít připravený formulář.

Zpráva je k nahlédnutí po dobu 30 dnů na webových stránkách města www.usti-nad-labem.cz – záložka Veřejná správa – Magistrát – Odbory a oddělení - Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, na elektronické úřední desce a na Oddělení územního plánování Odboru rozvoje města MmÚ, 6. patro, kancelář č. 611.

K návrhu Zprávy se dále budou ve stanovených lhůtách vyjadřovat dotčené orgány a sousední obce. Po úpravě na základě projednání bude návrh Zprávy předložen Zastupitelstvu města.

Přílohy na http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-sprava/magistrat/odbory-oddeleni/odbor-rozvoje-mesta/informace/zprava-uplatnovani-uzemniho-planu-usti-nad-labem.html