Projekt Mobility s belgickými partnery

Projekt  Mobility s belgickými partnery
3.7.2008
Město se zapojí do projektu podporující podnikání v sociální oblasti.

   Transfer know how z partnerské Belgie, která má dlouholeté zkušenosti v sociálním podnikání, a následná implikace do podmínek České republiky je jednou z hlavních myšlenek tohoto projektu.  V rámci této spolupráce čeští partneři navštíví několik belgických sociálních firem a budou seznámeni s teoretickým a legislativním zakotvením této problematiky v Belgii.

   Nositelem projektu je Úřad práce v Ústí nad Labem, partnery projektu jsou: White Light I, Fokus Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Úřad práce v Děčíně a Magistrát města Ústí nad Labem. Koordinující organizací je Centrum komunitní práce v Ústí nad Labem.