Projekt partnerství škol Comenius v Ústí

Projekt partnerství škol Comenius v Ústí
17.10.2011
Účastníky mezinárodního Projektu partnerství škol Comenius přijala v pátek náměstkyně primátora Helena Kubcová.

Nosným tématem projektu je vzájemné poznávání národních pohádek, jejich překlady do angličtiny
a následná prezentace dětem zúčastněných zemí. Do projektu se zapojili zástupci škol z Velké Británie, Itálie, Rakouska, Norska a České republiky. Právě za ČR se tohoto dvouletého projektu účastní Fakultní základní škola v Ústí nad Labem, zastoupená paní ředitelkou Vlastou Rytířovou. Doba realizace projektu je vymezena obdobím od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2012. V rámci projektu jsou vytvářeny prezentace a kvízy, které přibližují dětem a žákům škol kulturní prostředí jiných zemí. Žáci se rovněž pokoušejí o dramatizace pohádek, seznamují se s národními písněmi, vytvářejí k pohádkám ilustrace. Učitelé z partnerských zemí si též vyměňují zkušenosti ze svých škol a v rámci setkávání se seznamují s jednotlivými školskými systémy zúčastněných zemí.

Vítám podobné projekty. Obzvláště pokud se do nich zapojují ústecké školy. Poznávání národních pohádek je ideální formou poznávání kulturní historie cizích zemí. Pohádky jsou dětem zcela přirozeně blízké a srozumitelné. V tomto případě je to doslova škola hrou,“ vyzdvihla přínos projektu náměstkyně Kubcová.