Projev primátora města Ing. Josefa Zikmunda na ustavujícím zastupitelstvu

Projev primátora města Ing. Josefa Zikmunda na ustavujícím zastupitelstvu
12.11.2014
Zdravím všechny občany města a všechny hosty, kteří se zasedání zastupitelstva účastní.

Děkuji zastupitelům města za důvěru, kterou mi vyslovili svojí volbou. Vnímám ji jako velkou odpovědnost vůči občanům tohoto města. Cítím se odpovědný za výsledky práce celé koalice a budu požadovat, aby stejnou odpovědnost cítil i každý člen této koalice.

Vážím si každého zastupitele, který z vlastního přesvědčení chce pomoci občanům našeho města. Vážím si, že jste ochotni obětovat svůj volný čas ve prospěch města a odměnou vám přitom může být i nedůvěra v poctivost vašeho jednání, pomluvy i urážky a možná dokonce v dnešní době tak populární trestní oznámení.

V každém z vás, zastupitelů, jsou jedinečné schopnosti, znalosti a životní zkušenosti. Udělám vše pro to, abyste je mohli využít ve prospěch tohoto města. Proto budu zásadní otázky projednávat i s opozicí, abychom společně nalezli řešení nejvhodnější pro naše město.

Chci vás všechny požádat, abychom při našich jednáních vždy řešili problémy věcně a neuchylovali se k osobním útokům, které vyčerpávají a nepřináší žádný užitek. Byl bych rád, kdybychom všichni dodržovali universální hodnoty, k nimž patří vzájemná úcta, respekt, lidskost a upřímnost.

Čekají nás 4 roky tvrdé společné práce ve prospěch občanů tohoto města. Zadluženost města je v současné době 1,350 mld. korun. Předcházející zastupitelstvo při svém začátku převzalo zadluženost 1,7 mld. Beru to jako fakt, se kterým se budeme muset vyrovnat. Naším úkolem je nastartovat změny tak, abychom zlepšili stav města a současně se nám dařilo snižovat zadlužení města.

Prvním velkým úkolem, který máme před sebou, bude schválení rozpočtu na rok 2015. V tomto rozpočtu ještě nebude, bez důkladné analýzy, možno provést příliš změn, ale v dalších letech budu požadovat, aby se v rozpočtu promítly základní priority občanů tohoto města, které jsme si stanovili v Koaliční smlouvě.

Spoléhám na pracovníky magistrátu, že nám poskytnou potřebné informace a podklady, aby naše rozhodnutí mohla být profesionální.

Mým přáním je, aby si občané na konci našeho volebního období mohli říci, že vedení města důvěřují a jsou hrdi na to, že jsou občany tohoto města. Slibuji, že pro to udělám vše, co bude v mých silách.

Nám všem přeji hodně sil, klidu, pokory a dobré vůle v naší společné práci pro občany města Ústí nad Labem.