„Proměna města v čase"

„Proměna města v čase"
18.11.2009
Aneb porovnání fotografií dnešního a historického rázu města a okolí. To je název výstavy, kterou dnes slavnostně zahájil primátor Jan Kubata.

   „Chtěl bych Vám velmi poděkovat za práci, kterou jste věnovali přípravě výstavy, která mapuje historii našeho města“, řekl na úvod vernisáže Kubata a dodal: „Vaše škola patří k nejaktivnějším ve městě. Doufám, že touto výstavou Vaše snaha neskončí a že myšlenku seznamovat Ústečany s historií města budete dále rozvíjet. Naše město bylo architektonicky velmi poničeno. Co nezničilo bombardování na sklonku druhé světové války, to zbouráním architektonických skvostů města dokončil komunistický režim. Nebojte se seznamovat se s historií, nebojte se diskutovat o proměnách současného města s námi. Vždyť naše město bude sloužit hlavně Vám a já přivítám jakoukoli diskusi a nápady, se kterými přijdete“, vyzval školáky primátor Jan Kubata.

   Výstava „Proměna města v čase – porovnání fotografií dnešního a historického rázu města a okolí“ je výsledkem práce žáků devátých a osmých tříd Základní školy E. Krásnohorské. Většina původních fotografií pochází z první poloviny 20. Století. Žáci na základě starých snímků nafotili stejná místa s tím, že komentář nad proměnami ponechali na návštěvnících výstavy. Snímky současné i původní budou na škole k vidění do konce ledna.