Propagační akce MHD na Mírovém náměstí

Propagační akce MHD na Mírovém náměstí
23.9.2011
Dne 22. září proběhla na Mírovém náměstí akce propagující městskou hromadnou dopravu a bezpečnost v dopravě v Ústí nad Labem. Zúčastnil se jí také náměstek primátora Jan Řeřicha.

Na náměstí byla v rámci této akce umístěna expozice výstavy z historie městské hromadné dopravy. Občané tak měli jedinečnou příležitost porovnat minulost MHD s jejím současným stavem. Ve stánku města Ústí nad Labem bylo zároveň možné zúčastnit se soutěže o volné časové jízdenky na MHD nebo obdržet nové informační letáky o ústecké hromadné dopravě. Kolemjdoucí si mohli prohlédnout přistavený autobus, vyplnit dotazníky o dopravě ve městě, vyjádřit svůj názor na ni a za odměnu získat dárek od pořadatele akce. Tím byl evropský projekt CIVITAS Archimedes, který se zabývá rozvojem ekologicky šetrné dopravy ve městě a jehož je Ústí nad Labem součástí od roku 2008. Propagační akce se konala v rámci Evropského týdne mobility a bude pokračovat v sobotu 24. 9. 2011 dny Otevřených dveří v Dopravním podniku města Ústí nad Labem. V jejich rámci dojde například k instalaci výukového autobusu na dopravní hřiště městské policie. Děti tak budou mít možnost procvičit si správné užívání hromadné dopravy. Dopravní podnik města Ústí nad Labem dále ve spolupráci s projektem CIVITAS Archimedes chystá dva speciální vozy MHD, které budou propagačně polepeny a ve kterých bude možné zdarma využívat WIFI připojení k internetu.

„Myslím si, že zabývat se bezpečností a ekologií hromadné dopravy má velký význam pro všechny obyvatele našeho města, protože doprava se nějakým způsobem dotýká každého z nás. Dnešní akce je výjimečná také tím, že nabízí občanům možnost vyjádřit svůj názor na kvalitu služeb hromadné dopravy a přispět tak k jejich zlepšení“, hodnotil přínos akce náměstek Jan Řeřicha.