Provoz ZŠ a MŠ obnoven

Provoz ZŠ a MŠ obnoven
17.6.2013
Základní a mateřské školy zřizované městem Ústí nad Labem jsou od dnešního dne plně v provozu.

V průběhu povodní, které postily město Ústí nad Labem, byla pro evakuované osoby zřízena evakuační centra v prostorách základních a mateřský škol. Dočasně obyvatelé postižení velkou vodou přebývali v ZŠ a MŠ Nová, v ZŠ Hluboká, v Internátní MŠ Čajkovského a v ZŠ Elišky Krásnohorské. S opadáváním vody a zpřístupňováním zatopených částí města se do svých domovů vraceli i lidé z evakuačních středisek.

„Objevily se nepravdivé informace, že došlo k poškození vybavení škol a školek, kde byla zřízena evakuační centra. Situaci jsem ověřoval a mohu potvrdit, že k žádnému poničení majetku a vybavení škol a školek nedošlo. Lidé opouštěli evakuační střediska postupně, jak to umožňovala situace,“ řekl primátor Mandík.

Po návratu evakuovaných do svých domovů proběhl v zařízeních úklid. Od dnešního dne byl obnoven běžný provoz na většině ZŠ a MŠ.

Výjimku tvoří MŠ Sukova, která byla během povodní zaplavena. Žáci byli přemístěni po dobu oprav do MŠ a ZŠ Nová. Po dokončení rekonstrukce mateřské školy bude i zde plně obnoven provoz.