Průzkum životních podmínek

Průzkum životních podmínek
12.2.2016
Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností. Probíhá od února do června 2016.

Šetření se uskuteční na území celé ČR v 10 916 domácnostech. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením.