Prvňáčkům slouží pomůcky od města

Prvňáčkům slouží pomůcky od města
20.12.2012
Žáci prvních tříd základních škol v Ústí nad Labem dostali na počátku školního roku pomůcky, které financovalo město. Ministerstvo školství totiž příspěvek pro prvňáčky zrušilo.

Rada města proto schválila příspěvek na pomůcky ve výši 800 korun na žáka první třídy. Pomůcky dětem slouží již tři měsíce a zkušenosti ze škol ukazují, že jsou jim ku prospěchu.

„Při stále se snižující výši prostředků na pomůcky ze strany státu to byl významný počin, neboť umožnil nákup nových pracovních sešitů a dalšího vybavení. Nyní, po třech měsících učení, jsou již výsledky vzdělávání z nových materiálů u žáků jednoznačně vidět. Vedení města usnadnilo svým krokem pozici rodičů a školám umožnilo vyučovat z moderních materiálů“, uvedla Radka Janíková, ředitelka základní školy Anežky České.

O uvolnění peněz pro prvňáčky rozhodla rada města letos v srpnu. Celková částka dosáhla 903 200 korun. Podobně přispěli městští radní také mateřským školkám. Třicet mateřských škol zřizovaných městecm dostalo po 10 000 korunách, které mohli využít na potřebné účely.