První dětská skupina v Ústí nad Labem

První dětská skupina v Ústí nad Labem
30.9.2013
V Ústí nad Labem byla otevřena první dětská skupina. Jedná se miniškolku, která bude primárně sloužit zaměstnancům místní univerzity.

V prostorách bývalého univerzitního knihkupectví byla v Brněnské ulici otevřena dětská skupina. Jde o tzv. miniškolku pro deset dětí ve věku od 2,5 do 6 let. Slavnostního zahájení provozu se zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová, kvestor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Jiří Uhman, ředitelka Centra komunitní práce Ústí nad Labem Lenka Krbcová Mašínová a další.

Otevřením dětské skupiny jsou vytvářena nová místa pro děti předškolního věku. Město letos vytvořilo 91 nových míst pro děti a plánuje v příštím roce otevřít rekonstruovanou školku V Zeleni. Projekt Centra komunitní práce Ústí nad Labem a UJEPu podporuji a věřím, že se zde bude dětem líbit,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně tak reagují na poptávku po volných místech ve školkách pro děti. V případě nenaplnění skupiny ze strany zaměstnanců UJEPu, je možné, aby školku využívali i další zájemci.