První ročník ENJOY AEROBIC

První ročník ENJOY AEROBIC
11.4.2011
Městské divadlo hostilo první ročník přehlídky aerobiku, mažoretek, orientálního tance a taneční školy Marverci, s názvem ENJOY AEROBIC.

   Akci pořádal Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Tato přehlídka měla za cíl představit rodičům a ústecké veřejnosti, co se v průběhu uplynulého roku ve svém kroužku děti a mládež naučili. Spolupořadatelem akce byla taneční škola Marverci. Moderátorem večera byl ředitel Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, Jan Eichler. Na akci přijala za město Ústí nad Labem pozvání i náměstkyně primátora Mgr. Helena Kubcová a bývala ředitelka DDM Dr. Marie Majtínková.