První setkání vlastníků brownfields na Větruši

První setkání vlastníků brownfields na Větruši
25.9.2009
Úvodní setkání vlastníků brownfields v ústeckém okrese v rámci projektu COBRAMAN proběhlo ve velkém sále znovuotevřené Větruše v Ústí nad Labem.

   Setkání bylo prvním z plánovaného souboru setkání a seminářů se zaměřením na problematiku podpory regenerace brownfieldů. Jeho obsahem bylo informovat vlastníky o projektu COBRAMAN, získat zpětnou vazbu od vlastníků brownfieldů, poskytnout konzultace vlastníkům a seznámit je s postupem při inventarizaci brownfieldů.

   Dopolední program byl věnován formálním prezentacím a diskusi, především se zaměřením na pozici brownfieldů v územním plánování a možnosti čerpání dotačních prostředků na revitalizaci brownfieldů.

   Společný oběd a přestávky umožnily bližší seznámení majitelů, projektových pracovníků a konzultantů.

   Odpolední program byl zaměřen na konzultace pro vlastníky brownfields k jejich záměrůma workshop o postupu při inventarizaci brownfields.