PRVNÍ ZASTUPITELSTVO ON-LINE

PRVNÍ ZASTUPITELSTVO ON-LINE
10.11.2010
Zvolení nového primátora města Ústí nad Labem i jeho náměstků můžete sledovat na našich webových stránkách.

   Zítřejší přímý přenos, který začíná v 10:00 hodin, nabídne průběh jednání i hlasování jednotlivých zastupitelů. Přímý přenos je možné shlédnout na: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-sprava/vedeni-mesta/zastupitelstvo-mesta/primy-prenos-z-jednani.html“.

   Zastupitelé na svém zítřejším zasedání kromě složení slibu stanoví počet členů Rady města, určí zástupce primátora, kterého pověří řízením Městské policie a zřídí výbory ZM.

   „V pořadí jde již o třetí přímý přenos z jednání zastupitelstva. Tato forma přímé účasti na jednání je umožněna díky rekonstrukci jednacího sálu zastupitelstva, která byla realizována v rámci IPRM“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha