Rada města schválila kandidáta na pozici ředitele Dopravního podniku

Rada města schválila kandidáta na pozici ředitele Dopravního podniku
9.9.2015
Výběrová komise a představenstvo Dopravního podniku doporučilo jako nejvhodnějšího kandidáta na ředitele Ing. Libora Turka, Ph.D.

Rada města proto schválila znění pracovní smlouvy s Liborem Turkem. Schválením pracovní smlouvy je tedy uveden do funkce ředitele Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., s nímž představenstvo Dopravního podniku uzavře pracovní smlouvu. Současně byl Libor Turek z důvodu uvedení do funkce ředitele odvolán z dozorčí rady Dopravního podniku a jmenován členem představenstva.