Rada města opět přispěla prvňáčkům na pomůcky

Rada města opět přispěla prvňáčkům na pomůcky
11.8.2014
Ústí nad Labem i letos podpoří své prvňáčky.

Podobně jako v minulém roce podpoří rodiny dětí, které letos poprvé nastoupí do prvních tříd a podpoří je částkou dva tisíce korun.

„Rada města o podpoře rozhodla již na začátku letošního roku, což svědčí o tom, že současné vedení města považuje podporu vzdělávání za jednu ze svých základních priorit,“ uvedl primátor města Vít Mandík. „Podařilo se nám opět vyčlenit prostředky, kterými ulehčíme rozpočtu rodinám prvňáčků,“ doplnil primátor Vít Mandík.

Pomůcky děti dostanou přímo do školních lavic. Školy si je nakoupí v rámci svých rozpočtů a tyto peníze město školám uvolní v okamžiku, kdy bude jasné, kolik dětí opravdu do prvních tříd na začátku září nastoupilo.

Loni to bylo 1 121 žáků a celkem bylo na pořízení učebních pomůcek vydáno přes 2,2 milionu korun. Pro školní rok 2014/2015 se předpokládá přibližně stejná částka.

Město Ústí poprvé vyplácelo tento příspěvek před dvěma lety a to ve výši 800 Kč. Šlo o náhradu za to, že od roku 2012 došlo ke zrušení poskytování příspěvku ze státního rozpočtu, ze kterého školy hradily právě pořízení pomůcek pro prvňáčky.