Rada města přispěla prvňáčkům na pomůcky

Rada města přispěla prvňáčkům na pomůcky
13.8.2013
Rada města na návrh primátora Víta Mandíka rozhodla pomoci rodinám prvňáčků formou příspěvku základním školám na pomůcky pro žáky 1. tříd.

„Vzdělání a podpora dětí a mládeže je pro vedení města prioritou, proto jsme se rozhodli základním školám poskytnout příspěvek. Vzhledem k úspěšnému hospodaření města v roce 2012 bylo možné příspěvek na jednoho prvňáčka v letošním roce zvýšit na 2 000 Kč.,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Peníze jsou určeny na pořízení učebních pomůcek. Dříve byl tento příspěvek poskytován z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ale v loňském a ani v letošním roce ministerstvo základním školám potřebné peníze na pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd nedalo. Rodiče by se tak museli významně spolupodílet na zakoupení pomůcek pro své děti.

Prostředky budou čerpány z vytvořených volných zdrojů, které vznikly úspěšným hospodařením města Ústí nad Labem v roce 2012. Celková částka bude stanovena na základě skutečného počtu žáků 1. tříd v Ústí nad Labem, kteří zahájí povinnou školní docházku 2. září 2013. K řádnému zápisu, který se konal od 15. 1. do 15. 2. 2013, přišlo celkem 1 309 dětí.

Ve školním roce 2012/2013 zahájilo povinnou školní docházku 1 129 žáků 1. tříd. Poskytnutý finanční příspěvek byl ve výši 800 Kč na jednoho žáka. Celkem bylo na pořízení učebních pomůcek vydáno 903 200 Kč.