Rada města rozhodla o demolici domu

Rada města rozhodla o demolici domu
23.9.2011
Rada města Ústí nad Labem na svém 23. jednání, které se konalo dne 22. 9. 2011, rozhodla o demolici domu v Řeháčkově ulici v Předlicích.

Radní za tím účelem schválili rozpočtové opatření odboru investic Magistrátu města Ústí nad Labem na zajištění demolice objektu č. p. 236/23 v Řeháčkově ulici v Předlicích včetně souvisejících činností, a to v celkové výši 2 miliony Kč.
„Řešíme tak tuto dlouhodobě neúnosnou situaci, která vedla až k ohrožení bezpečí, zdraví a majetku osob v bezprostřední blízkosti domu. Plníme tak slib, který jsme dali na setkání s místními obyvateli před několika dny. Náklady, které město nyní vynaloží, bude následně požadovat po majiteli nemovitosti“, zhodnotil rozhodnutí radních náměstek primátora Jan Řeřicha.