Rada města schválila nákup přístrojového vybavení pro městského dendrologa

Rada města schválila nákup přístrojového vybavení pro městského dendrologa
12.2.2016
Rozpočtovým opatřením odboru životního prostředí bylo převedeno 440 tisíc Kč na detektor dutin a trhlin ve dřevě stromů.

Problematiku tvorby a údržby pasportu zeleně vč. inventarizace zeleně, hodnocení stavu dřevin, návrhy opatření atd. bude řešit městský dendrolog, který vytvoří základní dokumenty pro koncepční a systémové řešení záležitostí kolem rozsáhlé zeleně. V Ústí nad Labem je 8 500 stromů v alejích, 20 000 stromů v parcích a dalších 100 000 dřevin je součástí sídlištní zeleně. Proto je nutné důkladné hodnocení stavu dřevin, a to nejen vizuální, kterým lze poměrně často odhalit rizikové růstové deformace i většinu vnitřních defektů jako je pokročilá hniloba, poškození kmene apod. Při vizuálním hodnocení nelze rozpoznat skryté vady, které mohou mít významný vliv na stabilitu dřevin, např. poškození kořenů, nevhodné rozložení kořenů, uzavřené dutiny v kořenové bázi, uzavřené dutiny a trhliny v místě větvení. Tyto vady mívají přitom velmi významný vliv na stabilitu dřevin. Jejich nebezpečnost je umocněna právě skutečností, že nelze vizuálně přesně posoudit jejich rozsah. V takovém případě je nutné vyšetření stromů přístrojovou metodou. 

Z tohoto důvodu rada města schválila nákup vhodného přístrojové vybavení, které umožní kvalitnější prověření zdravotního stavu dřevin a zhodnocení jejich provozní bezpečnosti.