Rada schválila dalších 7 milionů na opravy komunikací

Rada schválila dalších 7 milionů na opravy komunikací
8.4.2014
V Ústí nad Labem pokračují další opravy komunikací. Dalších 7 milionů Kč na opravy schválila rada města.

Radní města schválili využití dalších finančních prostředků vytvořených lepším hospodařením v roce 2013 na údržbu a opravy místních komunikací. „Celková částka na opravy komunikací loni dosáhla 34 milionů korun. V letošním roce je v rozpočtu schváleno více než 21 milionů a díky úsporám v loňském roce jsme mohli dalších 7 milionů přidat,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Opravena bude například ulice Na Schodech, kde bude provedeno předláždění chodníků a opravy schodišťových stupňů za 1,750 mil. Kč. Realizována bude velkoplošná výměna živičných vrstev vozovky v úseku Masarykova – Moskevská za 1, 2 mil. Kč a navýšeny byly prostředky na velkoplošnou výměnu živičných vrstev vozovky Na Spojce, která by měla být dokončena v květnu 2014. Prostředky ve výši 200 tis. Kč byly vyčleněny na opravy odvodnění v ulicích Žežická a Šaldova. Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 je na opravy vozovek vyčleněna částka 4,141 mil. Kč, která byla rozhodnutím radních navýšena o 3,3 mil. Kč na lokální opravy komunikací po zimě. Zároveň se zahájením provozu obaloven živičných směsí je zahájena stavební údržba komunikací dle pořadí důležitosti zejména na trasách MHD.