Rada schválila záměr Městského klubu seniorů

Rada schválila záměr Městského klubu seniorů
28.5.2015
Radní dali zelenou záměru zřídit Městský klub seniorů, jehož provoz by zajišťovala příspěvková organizace města Pečovatelská služba.

Klub by měl být sociálně aktivizační službou pro seniory. Sídlem klubu by se mohly stát prostory bývalé restaurace v Městských lázních. V klubu by vznikla relaxační a klidová zóna, variabilní prostor pro cvičení a kreativní aktivity a místnost vybavená počítači. Kromě obsluhy a aktivizačního pracovníka by byla v novém areálu přítomna sociální pracovnice Pečovatelské služby, p. o., která by poskytovala odborné poradenství, včetně terénního, pro seniory a jejich rodinné příslušníky. Součástí by byl i prodej drobného občerstvení pro návštěvníky, což by bylo bezpochyby využíváno i dalšími návštěvníky Městských lázní. Kapacita denního klubu by mohla být přibližně 100 osob.

Radní uložili náměstkyni Bohuňkové, aby zahájila všechny potřebné kroky k realizaci svého záměru a předložila radě města návrh na změnu zřizovací listiny Pečovatelské služby, příspěvkové organizace města.