Reakce na článek Mladé fronty Dnes

Reakce na článek Mladé fronty Dnes
11.10.2013
Web otevřete.cz uspořádal soutěž otevřeno – zavřeno, v které se lidé vyjadřovali k úrovni otevřenosti veřejné správy.

O výsledcích soutěže tendenčně informovala mutace Mladé fronty Dnes pro Ústecký kraj. Autor Jan Horák v úvodu poznamenal: „Ministerstvu vnitra se nepodařilo přimět Ústí ke změně přístupu k občanům, kteří přijdou na zastupitelstvo.“

Toto tvrzení nemá oporu ve skutečnosti. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy zaslalo městu Ústí nad Labem stanovisko k novelizovanému jednacímu řádu zastupitelstva města. Konstatovalo, že jednací řád nevykazuje rozpory se zákonem, které by odůvodňovaly případný dozorový zásah MV ČR.

Ministerstvo pouze doporučilo změnu některých ustanovení. Konkrétně v případě diskuse občanů na zastupitelstvu ministerstvo doporučilo zvážit rozumnost úpravy příslušného paragrafu tak, aby z jeho znění bylo dostatečně patrné, že občanům musí být v souladu se zákonem o obcích umožněno vyjádřit se k projednávaným věcem, tj. aby nemohlo dojít k nezákonnému zásahu do práva občana nebo ke snížení kvality demokratické diskuse. O tom však Mladá fronta Dnes své čtenáře neinformuje.

Ústí nad Labem skončilo v kategorii Účast na rozhodování na druhém místě. Důvodem mělo být, že město:
1. změnou jednacího řádu zastupitelstva města omezilo možnost připomínek občanů, 2. posunulo dobu konání zastupitelstva zpět na brzké odpoledne, 3. odvolalo nezávislé odborníky z komisí RM.

Důvody hodnocení Ústí nad Labem nejsou korektní.

Jednání zastupitelstva se dříve scházela již v 10:00, v tomto volebním období byly zavedeny schůze v odpoledních hodinách. Posunutí začátku jednání v posledních dvou případech bylo způsobeno obsáhlostí programu a v červnu také kvůli povodním.

Účast veřejnosti v diskusi nebyla přijetím změny jednacího řádu omezena. Účastníci jednání zastupitelstva se mohli přesvědčit, že při posledních dvou schůzích hovořili zástupci veřejnosti několik hodin. Jednací řád neomezuje počet vystoupení ani jejich délku. Zastupitelstvo tak sice může rozhodnout, ale tato možnost dosud nebyla nikdy využita.

Odvolaní členové z komisí rady města nebyli nezávislí – svědčí o tom jejich politická angažovanost v hnutích nebo aktivistických sdruženích. Důvodem jejich odvolání nebyla jejich účast na protikomunistické demonstraci, ale jejich činnost, či spíše nečinnost v komisích.

Město připravilo řadu opatření pro otevřenost jednání zastupitelstva pro občany. Materiály k jednotlivým bodům jsou s předstihem zveřejněny na webu města. Své připomínky mohou občané uplatnit u příslušných odborů magistrátu, prostřednictvím svého zastupitele nebo přímo při jednání zastupitelstva. Na webových stránkách města mohou také lidé sledovat přímé přenosy z jednání zastupitelstva. Záznamy z jednání budou od prosince zpřístupněny na městském webu, každý se tak zpětně bude moci seznámit s průběhem jednání.