Realitní trh se zajímá o ústecké brownfieldy

Realitní trh se zajímá o ústecké brownfieldy
28.2.2013
Město Ústí nad Labem prezentovalo své aktivity k regeneraci brownfieldů na konferenci Centers dating v Praze.

Brownfieldy, neboli opuštěné nemovitosti, které ztratily své využití a postupně chátrají, jsou v současnosti pro město velkou zátěží. Přitom pokud se je podaří zregenerovat, mohou se stát velmi oceňovanou a živou součástí města. Pro některé jiné budovy je spíše nejlepším řešením demolice, která uvolní prostor pro nové aktivity. Takový projekt se podařilo městu zrealizovat na Severní Terase, kde místo tzv. Sektorového centra stojí obyvateli hojně využívané sportoviště.

V Ústí nad Labem bylo v roce 2010 identifikováno 97 brownfieldů na 429 hektarech, je to 11,7 procenta ze zastavěného území města – téměř polovina z nich je bytového charakteru.

Konference proběhla za účasti developerů, investorů a subdodavatelů realitního trhu. Poskytla možnosti a prostor pro jejich setkání a rozhovory se zástupci veřejné správy o případné budoucí spolupráci, investičních záměrech a obchodních plánech.