Řecký velvyslanec v muzeu

Řecký velvyslanec v muzeu
13.10.2011
Expozice „Antický sen“ se po prázdninovém provozu dočkala slavnostní vernisáže, které se osobně zúčastnil řecký velvyslanec.

Před samotnou vernisáží měl přednášku o historii klasické archeologie na Karlově Univerzitě v Praze jeden z nejvýznamnějších českých odborníků na antickou kulturu Prof. Jan Bouzek.

Slavnostního otevření výstavy „Antický sen“ se zúčastnili velvyslanec Řecké republiky v České republice Constantinos Kokossis, náměstkyně primátora Zuzana Kailová, proděkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Gregor, ředitel Ústavu pro klasickou archeologii FF UK Jiří Musil, zástupce ředitele Muzea města Ústí nad Labem Jiří Petrů a pracovníci Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Všichni výše jmenovaní hosté popřáli při otevření expozice jejím autorům i samotné expozici mnoho úspěchů a spokojené návštěvníky.