Referendum o hazardu nebude

Referendum o hazardu nebude
29.8.2014
Iniciátoři petice nedodali ani na potřetí minimální potřebný počet podpisů.

Město Ústí nad Labem dnes odeslalo panu Václavu Pištorovi (iniciátor petice o návrhu na konání místního referenda proti provozování heren na území města Ústí nad Labem) prostřednictvím jeho datové schránky vyrozumění o konečném počtu uznatelných podporujících hlasů.

Konečný stav uznatelných podpisů na odevzdaných podpisových listinách podporující návrh na konání místního referenda je 7016 hlasů a z toho vyplývá, že návrh nesplňuje zákonné podmínky a tudíž nemůže být předložen Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání.

K tomu, aby zastupitelstvo referendum vyhlásilo, je v Ústí nad Labem potřeba minimálně 7500 podpisů oprávněných voličů.

„Abych předešel jakýmkoliv dohadům, diskuzím anebo spekulacím, chci všem připomenout, že posuzování o uznání či neuznání podpisu na podpisovém archu má striktní pravidla, “ říká tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem Jiří Javorčák.

Důvodem k vyřazení jmen na podpisových arších bylo to, že uvedené osoby neměly trvalý pobyt na území města, nedosáhli věku 18 let, údaje byly nečitelné nebo neúplné. A na posledních dodaných podpisových listinách byly dokonce podpisy zfalšovány tím, že byly uvedeny fiktivní osoby, jejichž existence nebyla prokázána.