Rekonstrukce historické kanalizace a vodovodu v Purkyňově ulici

Rekonstrukce historické kanalizace a vodovodu v Purkyňově ulici
19.5.2014
Rekonstrukce historické kanalizace a vodovodu probíbá od 16. května, dokončení je plánováno do 15. září 2014.

Rekonstruovaná kanalizace a vodovod v Purkyňově ulici zajistí bezproblémové zásobování pitnou vodou i odvádění odpadních vod pro 220 připojených obyvatel tohoto úseku.

Stavba je realizována v koordinaci se společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r.o. Dne 16. května 2014 proběhlo předání staveniště pro souběžnou rekonstrukci zařízení THMÚ. Dílčí plnění, zahrnující ukončení vodohospodářské části, má být hotovo do 15. června 2014. Poté bude následovat realizace topného kanálu THMÚ. K dokončení stavebních prací zahrnujících finální povrchy komunikací má dojít nejpozději do 15. září 2014.

Stávající kanalizační stoka v Purkyňově ulici v městské části Ústí nad Labem – Střekov je z betonu vejčitého profilu 750/500 mm. Odvádí odpadní vody z ulice Purkyňovy, Kolárovy, Máchovy, Puškinovy a Myslbekovy. Byla uvedena do provozu roku 1907 a dnes je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. Materiál potrubí je silně zkorodovaný, vykazuje praskliny a díry. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 0-1,8 metru od ní je veden litinový vodovod. V úseku mezi ulicemi Myslbekovou a Máchovou jde o vodovod z roku 1905, v úseku mezi ulicemi Máchovou a Žukovovou je vodovod z roku 1962. Oba uvedené úseky vodovodu jsou poruchové, proto budou rekonstruovány současně s kanalizací.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz