Rekonstrukce historické kanalizace a vodovodu

Rekonstrukce historické kanalizace a vodovodu
21.7.2014
Zahájena bude rekonstrukce historické kanalizace a vodovodu v Thomayerově a Palachově ulici. Vlastní práce budou zahájeny v průběhu 30. týdne.

Stávající stoka jednotné kanalizace v ústecké Palachově a Thomayerově ulici je z betonu vejčitého profilu 500/750 mm. Pochází z roku 1926 a dnes je ve velmi špatném technickém stavu. Vykazuje korozi betonu nad 50 %, praskliny a díry v profilu, v důsledku čehož vznikají kaverny. Stoky jsou vedené v místní asfaltobetonové komunikaci. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 1,5 metru od ní je navržen k rekonstrukci litinový vodovod vnitřního průměru 200 mm v Palachově ulici a vodovod vnitřního průměru 150 mm v Thomayerově ulici. Oba řady pocházejí z roku 1910.

Dílčí plnění stavebních prací zahrnující rekonstrukci vodárenských sítí v Thomayerově ulici, bude dokončeno do 15. srpna 2014. Celkové dokončení stavby se předpokládá do 31. října 2014.