Rekonstrukce kanalizace v Brněnské ulici

Rekonstrukce kanalizace v Brněnské ulici
25.4.2014
Práce budou zahájeny po vzájemné dohodě 2. května 2014 a mají být dokončeny do 30. června 2014.

Jedná se o rekonstrukci kanalizace v Brněnské ulici. Kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav obou úseků, korozi nad 50 %, praskliny, vypadané zdivo a netěsné spoje, v důsledku čehož vznikají kaverny.

V rámci akce se provede rekonstrukce kanalizace dvěma metodami. V úseku mezi ulicemi Vaníčkova a Pražská byla provedena kompletní rekonstrukce komunikace a nelze zasahovat do povrchů, proto tento úsek bude rekonstruován bezvýkopovou metodou. Sanace původního potrubí bude provedena sklolaminátovým rukávcem v délce 49,3 metrů.

Pro další úsek v délce 11,18 metrů se použije potrubí z PVC o vnitřním průměru 300 mm, přičemž práce bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je i přepojení stávajících kanalizačních přípojek na trase a zrušení části původní stoky zaplavením popílkem v délce 39,57 metrů. Závěrem bude obnoven povrch komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Další podrobnosti o stavbě na webu: http://www.svs.cz/cz/pro_novinare/tiskove_zpravy/koroze-nad-50-praskliny-vypadane-zdivo-netesne-spoje-dusledku-cehoz-vznikaji-kaverny-duvody-pro-rekonstrukci-kanaliza.html