Rekonstrukce kašny ve Vrchlického sadech

Rekonstrukce kašny ve Vrchlického sadech
9.7.2008
Starosta MO ÚL Václav Verner s náměstky primátora J. Řeřichou a L. Turkem společně představili novou kašnu na Klíši.

   Městský obvod Ústí nad Labem – město zařadil do návrhu investičních akcí roku 2008 rekonstrukci kašny ve Vrchlického sadech na Klíši. Důvodem zařazení  této akce k realizaci byl špatný technický stav stávajícího jezírka a dále  pak havarijní stav elektroinstalace.

    V rámci poptávkového  řízení  na  rekonstrukci  kašny byly začátkem dubna osloveny tři firmy se žádostí, aby navrhly, jak by měla budoucí fontána vypadat.  Vyhodnocení nabídek  pak proběhlo dne  29.4. 08.  Usnesením Rady MO byla na realizaci díla  vybrána  firma  Komastav DS, s. r. o.  za nabídnutou celkovou cenu  díla ve výši 1 629 000,- Kč, včetně  DPH.   Tato  společnost nabídla zajímavé technické řešení za nejnižší cenu.

    Architektonické  řešení navrhl pan Jan Koník. Návrh vychází z tuzemské materiálové základny s použitím dlažby firmy BEST a velkých kamenných segmentů ze Šluknovského syenitu. Fontána s jednou tryskou má dva možné způsoby rozstřiku vody. Okolí kašny je doplněno lavičkami, odpadkovými koši a neopadavou zelení. Pro zvýšení efektu je zabudováno  i  noční osvětlení fontány (300 Watů). Technologii (bezchlorová chemie) s automatickým dopouštěním vody dodala   firma  SIMON.

Staveniště bylo předáno k zahájení prací 16. května 2008 a první předvedení fontány proběhlo dne  4.  července 2008.Tím firma splnila i náš další požadavek, aby fontána byla ještě v letošním létě funkční.  

    Nezávisle na  rekonstrukci  kašny proběhla i částečná rekonstrukce sousedního dětského hřiště, kam byly nainstalovány nové hrací prvky pro děti a ještě bude  doplněn  plůtek pro větší bezpečnost dětí.

„Jsem velice rád, že se dokázalo v poměrně krátké době vylepšit další příjemné odpočinkové místo pro občany v našem obvodu,“  řekl Ing. Václav Verner, starosta MO ÚL – město.