Rekonstrukce křižovatky Hvězda

Rekonstrukce křižovatky Hvězda
14.7.2010
Již v pondělí (19. 7. 2010) začne oprava okružní křižovatky Hvězda v městské části Klíše jako součást oprav objízdných tras při stavbě I/30 – protipovodňová opatření.

   Tato oprava bude probíhat až do konce srpna celkem ve třech fázích a vyžádá si značná dopravní opatření:

   - Po celou dobu stavby nebude možné vjíždět do křižovatky Hvězda z ul. Na Popluží. Objízdná trasa je vedena ulicemi Klíšská – Londýnská – Moskevská – Palachova (viz přiložená mapka). Odbočení do ul. Klíšská z ul. Na Popluží bude prozatím umožněno.

   - Části křižovatky Hvězda budou po dobu opravy využívány pro obousměrný provoz. Ten bude regulován dopravním značením, provizorní světelnou signalizací a pracovníky stavby.

   - Trasování linek MHD se prováděné opravy prozatím nedotknou, pouze na trolejbusové lince č. 52 bude po celou dobu stavby trolejbusová doprava nahrazena náhradní autobusovou dopravou.

Vzhledem k tomu, že opravy jsou prováděny ve složitém dopravním uzlu, žádáme všechny řidiče, kteří do této oblasti nutně nepotřebují, aby pro svoje jízdy zvolili náhradní trasy. Pokud už do této oblasti musí, žádáme je, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení, světelné signalizaci a pokynům pracovníků stavby a aby touto stavbou projížděli s nejvyšší možnou opatrností. Děkujeme za pochopení.

O případných dalších dopravních změnách včetně změn v provozu MHD budeme opět včas informovat.