Rekonstrukce křižovatky Tovární – Hrbovická – Majakovského

Rekonstrukce křižovatky Tovární – Hrbovická – Majakovského
13.4.2015
Radní vyslovili souhlas s uzavřením smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele rekonstrukce křižovatky.

Pokud návrh odsouhlasí i Rada Ústeckého kraje, bude materiál předložen zastupitelstvu statutárního města Ústí nad Labem.

Statutární město Ústí nad Labem v letech 2007 a 2008 nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci křižovatky Tovární – Hrbovická – Majakovského, která řešila přestavbu této dopravně velmi zatížené křižovatky na malou okružní křižovatku včetně bezpečnostních úprav a rekonstrukcí přilehlých částí komunikací. Současně byla vyvíjena snaha o společnou realizaci této stavby se společností SVS a. s. a s Ústeckým krajem. Až doposud se nepodařilo všem investorům zajistit potřebné finanční prostředky v jeden okamžik. V závěru roku 2014 proběhly koordinační schůzky, jejichž výsledkem bylo, že Ústecký kraj vyčlenil finanční prostředky a i společnost SVS a.s. má připraveny finance na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v dané lokalitě. Statutární město Ústí nad Labem má rovněž tuto akci v zásobníku investičních akcí, připravených k realizaci.