Rekonstrukce Mateřské školy Sukova

Rekonstrukce Mateřské školy Sukova
20.11.2013
V Mateřské škole na Střekově v ulici Sukova probíhají po povodních intenzivně stavební práce, které mají zajistit brzké otevření školy.

Mateřská škola byla povodní velmi zasažena. Veškeré potřebné kroky k opravám školy odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb zahájil ihned. Po opadnutí vody byl do budovy přizván statik, který konstatoval, že budova školy není staticky narušena. Bylo doporučeno minimálně po dobu 14 dní nechat vodu z těchto míst ustoupit, a to přirozenou zemskou gravitací.

V souladu s požadavky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje byly dne 23. 7. 2013 zahájeny stavební práce tak, aby byla znovu škola zprovozněna. V suterénu a přízemí školy byly odstraněny veškeré zatopené omítky, keramické obklady, keramické dlažby a strženy podlahové krytiny z PVC. Po vysušení objektu, jehož délka výrazně časově ovlivnila zahájení konečných stavebních prací, byl na další prohlídku školy přizván statik. Jeho závěr byl pozitivní: Objekt školy je staticky vyhovující a zdivo dostatečně vysušené. V říjnu byly následně zahájeny závěrečné stavební práce nutné k znovuotevření školy.

Při veškerých úkonech jsou dodržovány technologické postupy tak, aby se předcházelo následnému výskytu vlhka a vzniku plísní, které by se projevily na kontrolních stěrech stěn v přízemí objektu. Zároveň je kladen důraz na dokončení prací v co nejkratším možném termínu.

Prostory školy včetně školní zahrady se podařilo uvést do původního stavu. Objekt školy opět 21. listopadu prohlédne hygienik. Pokud bude škola splňovat veškeré podmínky, bude pro děti otevřena co nejdříve. O současném stavu a přesném termínu otevření budou rodiče informováni ředitelkou školy.