Rekonstrukce muzea začala

Rekonstrukce muzea začala
25.4.2009
Poklepáním na základní kámen byla dnes slavnostně zahájena rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem.

   Město Ústí nad Labem získalo v minulém roce na tuto investiční akci dotaci z Evropské unie ve výši 337 milionů korun. Celkové náklady na rekonstrukci budovy z roku 1876 přesáhnou 400 mil. Kč. „Evropská dotace na rekonstrukci muzea je v ústeckém prostředí dosud nejvyšší částkou získanou na individuální akci. Jde o velký úspěch celého týmu, který na projektu několik let pracoval“, říká primátor Ústí nad Labem Jan Kubata.

   Práce na rekonstrukci budou probíhat přibližně dva roky. Rekonstrukce zahrnuje kompletní stavební práce včetně inženýrských sítí. Opravou projde střecha a půdní prostory, kde vznikne nové patro, ve kterém budou umístněny kanceláře a laboratoře. Nově se také budou řešit depozitní prostory, jež umožní moderní uložení sbírek a zajistí rezervu pro další rozvoj muzea na příštích 20 let.

   Ve zrekonstruovaném muzeu vzniknou výstavní prostory, přednáškové místnosti a reprezentační konferenční sál. Součástí muzea bude také knihovna se studovnou. Správcem objektu bude Muzeum města Ústí nad Labem, které ho bude užívat v úzké spolupráci s Collegiem Bohemicem o.p.s. Protože v současné době nemá ústecké muzeum výtahy, tak jejich vybudování je jedním ze základních úkolů rekonstrukce. Návštěvníci muzea budou využívat tři výtahy - jeden bude určený pro handicapované občany. Atrium muzea bude zpřístupněné jako oddychová zóna v centru města.

   Město Ústí nad Labem získalo nejprve na rekonstrukci muzea dotaci 65 miliónů korun, která pokrývala jen malou část nákladů. Rozhodlo se ji proto vrátit a usilovat o vyšší částku. „Nyní se ukazuje, že to byl velmi správný krok, protože jsme tím ušetřili z veřejných prostředků stovky miliónů korun“, pokračuje Kubata.

   Budova ústeckého muzea skrývá několik zajímavostí. „Například jde o první objekt napojený v roce 1922 na dálkové topení v tehdejším Československu. Jedná se o novorenesanční stavbu, která původně sloužila především školám. Největší slávu zažila tato budova 17. 6. 1901, kdy se v ní konala audience císaře Františka Josefa I.,“ říká vědecký tajemník muzea Václav Houfek. Poslední větší opravy na budově se odehrály na přelomu let 1945-1946, kdy byly odstraňovány škody způsobené leteckými nálety z dubna 1945.

Výsledky výběrového řízení na rekonstrukci muzea (ceny jsou včetně DPH):

1. Insky, s.r.o. Ústí nad Labem 396 491 355 Kč
2. Ravel, s.r.o. Ústí nad Labem 401 060 058 Kč
3. Silnice Group, a.s. Praha 410 138 115 Kč
4. SKD Průmstav – stavby, a.s. Ústí nad Labem 412 976 890 Kč
5. Stavební firma NAO, s.r.o. Teplice 420 872 014 Kč
6. Sdružení Děčínský stavební podnik, s.r.o. Děčín 427 707 774 Kč
7. Stavounie, s.r.o., Havlíčkův Brod 428 483 812 Kč

  Na základě vyhlášeného nadlimitního výběrového řízení na zhotovitele stavby podalo žádost o veřejnou zakázku 24 zájemců. Losováním pak bylo v rámci užšího výběru dle § 61 zákona č. 137/2006 Sb. za účasti státní notářky vylosováno 7 výše uvedených společností. Posouzení a hodnocení doručených nabídek proběhlo 9. dubna.