Rekonstrukce kanalizace v Mendělejevově ulici

Rekonstrukce kanalizace v Mendělejevově ulici
22.5.2014
V Mendělejevově ulici bude zrekonstruován úsek kanalizace, na který je připojeno přibližně 110 obyvatel.

Jedná se o rekonstrukci kanalizace v Mendělejevově ulici u vysokoškolského kampusu, kde byla stoka uvedena do provozu roku 1935. Dnes je vlivem stáří ve velmi špatném technickém stavu. Potrubí vykazuje korozi, praskliny, deformace, díry ve dně a prorůstající kořeny ve spojích, v důsledku čehož vznikají kaverny. V části úseku je stoka zborcená.

Rekonstruován bude úsek kanalizace v délce 104 metrů. Závěrem stavby bude obnoven povrch komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba byla zahájena 15. května 2014, stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.