Řeřicha jednal s Collegiem Bohemicem

Řeřicha jednal s Collegiem Bohemicem
13.1.2012
Náměstek primátora Jan Řeřicha a ředitelka společnosti Collegium Bohemicum o.p.s. Blanka Mouralová se včera sešli na pravidelné schůzce věnované činnosti této organizace.

Během jednání informovala ředitelka Mouralová o aktuálním dění a současných možnostech financování společnosti Collegium Bohemicum o.p.s. Náměstek Řeřicha pozitivně hodnotil dosavadní činnost společnosti a doporučil nadále zintenzivňovat vztahy s německou stranou, rozšiřovat spolupráci a snažit se maximálně využít potenciály obou stran. Ředitelka Mouralová se zúčastní nejbližšího jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, kde bude zastupitele informovat o činnosti a dalších plánech Collegia Bohemica.

Všeobecně se dnes ví spíše o konfliktech a rozporech, které historicky provázely styky Čechů a Němců. Bohužel mnohem méně se hovoří o tom, co tyto dvě skupiny na našem území spojovalo. Na akcích pořádaných Collegiem Bohemicem je vidět, že tato společnost velmi dobře plní svou funkci. Za vše hovoří především skutečnost, že jeho činnost je dobře vnímána i německou stranou, čehož důkazem byla nedávná návštěva bavorského premiéra Horsta Seehofera,“ hodnotil význam Collegia Bohemica náměstek Řeřicha.

Česko-německé styky mají složité a mnohoznačné dějiny. Collegium Bohemicum má za úkol je ve spolupráci s dalšími institucemi a odborníky v České republice a zahraničí důkladně prostudovat a zprostředkovat veřejnosti výsledky tohoto bádání různými způsoby: výstavami, přednáškami, konferencemi, knihovnou a doprovodnými programy. Založení Collegia Bohemica na konci roku 2006 navázalo na několikaletou přípravnou fázi projektu Collegia Bohemica, na které se za výrazné podpory města Ústí nad Labem, vedeným primátory Petrem Gandalovič a později Janem Kubatou podílelo Muzeum města, Univerzita J. E. Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách.