Řeřicha jednal s CPI o budoucích záměrech

Řeřicha jednal s CPI o budoucích záměrech
10.10.2011
Náměstek primátora Jan Řeřicha se dnes setkal s generálním ředitelem CPI, a.s., Ing. Zdeňkem Havelkou ve věci eventuálního stěhování nepřizpůsobivých Romů do Ústí nad Labem.

Ing. Havelka ocenil snahu města Ústí nad Labem o této věci vzájemně komunikovat a přesvědčit se tak o skutečných záměrech společnosti CPI, a.s. Opětovně vyvrátil všechny zprávy a mediální spekulace, týkající se stěhování nepřizpůsobivých Romů do Ústí nad Labem a jednoznačně vyloučil podobné scénáře. Tzv. „hotelák“ v ulici Sociální péče a panelákový blok Pod parkem budou společností CPI, a.s. postupně revitalizovány. Majitel dotčených nemovitostí zde již zahájil velké investice v řádech desítek milionů korun a není proto v jeho zájmu do opravovaných bytů stěhovat rizikové nájemníky. Snahou CPI, a.s. je začít postupně zkvalitňovat bydlení svých nájemců.

Přijímám ujištění pana generálního ředitele Havelky v této věci. Jeho popis připravených investic zejména do „hoteláku“ a zadního bloku domů na Masarykově třídě v řádech desítek milionů jen podtrhuje jeho tvrzení. Na přímý dotaz možného stěhování nepřizpůsobivých na Severní Terasu jsem dostal zamítavou odpověď s odůvodněním, že by to bylo v rozporu s jejich budoucími záměry, kdy právě tuto oblast považují za atraktivní. Vzájemně jsme si potvrdili svá stanoviska s tím, že v budoucnosti bude CPI, a.s. v podobných záležitostech vzájemně více komunikovat s cílem předejít podobným dezinformacím. Nyní nezbývá než počkat, zda jeho ujištění byla pravdivá. O tom, jaký bude další vývoj, nás jistě budou občané ihned informovat“, hodnotil jednání s CPI náměstek Řeřicha.