Řeřicha navštívil děti v nemocnici

Řeřicha navštívil děti v nemocnici
19.4.2011
Společně se strážníky z prevence kriminality a dopravní výchovy diskutoval na téma „Co musí cyklista znát a vědět“.

   Návštěvy dětských pacientů v Masarykově nemocnici se zaměřují na téma úrazovosti. „Je dobré, aby mladí cyklisté byli seznámeni se vším, s čím se mohou setkat. Ať už je to důležitost ochranných pomůcek při jízdě, co dělat v případě úrazu a v neposlední řadě, jak si vybavit kolo a jaké má cyklista povinnosti“, upřesnil náměstek primátora Jan Řeřicha.

  Na konci každé přednášky následuje diskuze, kdy děti mohou sami říct, co už vědí a znají o této problematice. „Velice si vážíme spolupráce s Masarykovou nemocnicí a zejména pak spolupráci s panem primářem Škvorem, protože je velmi důležité, aby problematiku úrazovosti znaly všechny děti, jak ve školkách, školách, tak i děti, které jsou zrovna v nemocnicích“ dodal ředitel městské policie Pavel Bakule.

  Městská policie s Masarykovou nemocnicí spolupracuje nejenom na úrovni přednášek, ale také uskutečňuje praktické ukázky na dětských pobytových táborech.